Vragen

Heb je een vraag, kijk dan of je het antwoord hieronder vindt. Staat jouw vraag er niet bij, bel dan gerust 050 305 14 00, of kijk bij contact als je iemand van een specifieke afdeling wilt spreken.Kortingsregelingen

Studenten komen in aanmerking voor een korting van 10% op vertoon van hun OV-jaarkaart of studentenkaart. Je geeft dit aan bij de inschrijving en de korting wordt dan direct verrekend.

Middelbare scholieren die in het bezit zijn van een CJP/CKV-pas kunnen hiermee over enige tijd (een deel van) een cursus betalen. Onze PIN-apparaten zijn hiervoor nog niet geschikt.

Leerlingen die bij VRIJDAG muzieklessen volgen op een instrument, krijgen korting als ze daarnaast meedoen in een band, orkest of ensemble. Hierin heten zij 'zittende leerling'. Wie gebruik maakt van deze korting kan géén aanspraak maken op andere kortingen.

Voor kinderen in de stad Groningen

Jeugd Cultuurfond

In de stad Groningen is het Jeugdcultuurfonds actief. Het Jeugdcultuurfonds Groningen maakt het voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar mogelijk lessen te volgen bij een theaterclub, dansschool, kunstatelier of muziekvereniging.

Daarnaast is de Stadjerspas webshop voor kinderen interessant voor kleinere bijdragen. Er is een kortingsbon ter waarde van €20,- die eenmalig voor elke cursus ingezet kan worden. En soms zijn er speciale acties. Let vooral op de website van Stadjerspas. Via de speciale sleutelhanger of app kan de korting ingezet worden. Zie ook: Met Stadjerspas korting bij VRIJDAG.

Voor volwassenen in de stad Groningen

Stadjerspas webshop volwassenen biedt een kortingsbon ter waarde van €20,- die eenmalig voor elke cursus ingezet kan worden. En soms zijn er speciale acties. Let vooral op de website van Stadjerspas. Wie in aanmerking komt heeft van de Gemeente Groningen een sleutelhanger ontvangen of op de mobiele telefoon de app ter beschikking waarmee de korting gebruikt kan worden.

Voor kinderen in de provincie Groningen

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld biedt in 200 gemeenten financiële hulp, zodat kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar kunnen meedoen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Instrumenten huren

Bij het nationale Muziekinstrumentenfonds kunnen leerlingen - met het vereiste niveau – een instrument lenen. De collectie van het NMF bestaat uit violen, alten, celli, bassen, harpen en vleugels, een fortepiano en strijkstokken. Moderne en authentieke instrumenten. Geen blaasinstrumenten dus, de reden daarvoor is de relatief lage aanschaf waarde en de mogelijkheid voor blazers om hun eigen instrument aan te schaffen. Eventueel met behulp van een lening via Cultuur-Ondernemen.

Sinds 01-01-2010 is het NMF een samenwerking aangegaan met Cultuur-Ondernemen en zijn de bedragen van de cultuurleningen verhoogd. Kijk voor meer informatie op de website van het Muziekinstrumentenfonds (externe link) en Cultuur-Ondernemen (externe link).

Begin je met muziekles bij VRIJDAG, dan kun je bij ons meestal een instrument huren.  De instrumenten die te huur zijn en de manier waarop het werkt vind je hier: instrument huren of lenen.

 

Tip of klacht

VRIJDAG staat voor een optimale dienstverlening. Om die te kunnen bieden, horen we uiteraard graag hoe we je nog beter van dienst kunnen zijn. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat je als cursist een klacht hebt of dat je ergens ontevreden over bent. Of dat je ons theater bezoekt, een online kaartje koopt en niet tevreden bent over de afhandeling.

Wat kun je doen?

We gaan ervan uit dat je in eerste instantie klachten over of problemen met de dagelijkse gang van zaken zoals facturering en administratie, in onderling overleg met de medewerker(s) in kwestie probeert op te lossen. Heb je een klacht over een docent, bespreek je ervaring dan eerst met die docent.

Lukt dat niet, of heb je een klacht waarmee je je niet rechtstreeks tot een medewerker wilt of kunt wenden, dan kun je je klacht per e-mail sturen naar tipofklacht@bijvrijdag.nl. Vergeet niet je telefoonnummer te vermelden zodat we contact met je kunnen opnemen voor eventueel overleg of om een toelichting te vragen.

Je krijgt een ontvangstbevestiging als eerste reactie op je mail. Met daarin de termijn waarbinnen jouw klacht wordt behandeld en wanneer je een reactie kunt verwachten.

Termijn van antwoord

Je kunt erop rekenen dat we jouw tip of klacht binnen vier weken beantwoorden.

Registratie en vertrouwelijkheid

We registreren de klacht en bewaren deze. Zo maken we elk jaar een overzicht van het aantal en soort klachten dat we hebben ontvangen en onze reactie daarop. Je kunt erop rekenen dat wij je klacht vertrouwelijk behandelen. Je naam komt niet voor in het jaarlijkse overzicht. Als we de klacht intern bespreken met de betreffende docent, stellen we je daarvan op de hoogte.

Inschrijven

Voor iedere cursus, opleiding of workshop die je wilt volgen kun je je afzonderlijk aanmelden via deze site of met een inschrijfformulier. Formulieren zijn verkrijgbaar bij de recepties aan de Walstraat, Noorderbuitensingel en de Sint Jansstraat. Onvolledig ingevulde of niet ondertekende papieren inschrijfformulieren nemen we niet in behandeling. Inschrijven voor een gedeelte van een workshop of cursus is niet mogelijk. Voor inschrijvingen tot 18 jaar is de handtekening van een ouder of verzorger nodig. Met de ondertekende inschrijving ga je akkoord met de Algemene voorwaarden, ongeacht of de aanmelding schriftelijk of via internet plaatsvindt.

Inschrijvingen voor cursussen, workshops en opleidingen zijn altijd geldig voor de aangegeven duur van de activiteit. 

Wij erkennen geen buitengewone omstandigheden op basis waarvan een leerling tussentijds kan worden uitgeschreven.

Inschijving muziekles wordt automatisch verlengd

Alleen voor muzieklessen, bands, orkesten, ensembles en koren wordt je inschrijving automatisch verlengd. Je schrijft je in voor de duur van een half lesjaar: 5 maanden. Tenzij het seizoen nog minder dan 5 maanden duurt. In dat geval geldt het aantal overgebleven maanden. Daarna kun je per maand opzeggen.

Zie verder de algemene voorwaarden.

 

Voor sommige cursussen/lessen is er een wachtlijst. De plaatsing op een wachtlijst is vrijblijvend en kosteloos. We raden aan om je altijd in te schrijven, dus ook als je weet dat er een wachtlijst is, omdat we in principe plaatsen op volgorde van inschrijving. Voor meer informatie of vragen kun je altijd mailen naar doen@bijvrijdag.nl.

Het aantal plaatsen in de activiteiten is beperkt. Het is dan ook raadzaam om je op tijd in te schrijven. Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Na inschrijving voor een workshop, cursus of opleiding krijg je eerst een schriftelijke bevestiging. Zodra zeker is dat de activiteit doorgaat - of dat er nog plaats is - krijg je een uitnodiging thuis gestuurd. Daarnaast krijg je een factuur waarop de prijs en wijze van betaling staat.

Wil je een inschrijving annuleren dan gelden de volgende regels:

 • annuleren kan uitsluitend door een schriftelijke verklaring naar de centrale administratie te sturen: Administratie, VRIJDAG, Postbus 1633, 9701 BP Groningen of een e-mail naar doen@bijvrijdag.nl
 • tot twee weken voor aanvang van de activiteit is afmelding kosteloos
 • vanaf twee weken voor aanvang van de activiteit ben je het gehele cursusbedrag verschuldigd
 • nadat een activiteit is gestart, is restitutie niet meer mogelijk.

VRIJDAG heeft het recht:

 • een activiteit te annuleren bij onvoldoende belangstelling
 • een activiteit door andere docent(en) te laten geven dan vermeld
 • noodzakelijk geachte programmawijzigingen aan te brengen 

Wanneer er veranderingen zijn of als een activiteit niet door gaat krijg je hiervan bericht.

Online kaartverkoop

Heb je online entreekaarten besteld en betaald? Als je betaling is geaccepteerd is het 100% zeker dat de kaarten ook automatisch zijn gemaild naar het adres van je account. Per kaart een bijlage die je print en meeneemt of bewaart op je telefoon (pdf). Zie je de mail niet binnen 10 minuten, kijk dan in je mailbox in de map waarin ongewenste mail of spam komt. Ongetwijfeld vind je de mail met de kaarten daar.

Veel plezier gewenst met de voorstelling.

 

Om je inschrijving voor een cursus, workshop of opleiding goed te kunnen verwerken, hebben we jouw naam en adresgegevens nodig. Ook je geboortedatum, omdat de prijs van je leeftijd afhangt. We maken gebruik van accounts om deze gegevens te verzamelen.

Ben je naast cursist ook amateurkunstenaar? Dan kun je ervoor kiezen om je account openbaar te maken. Je wordt dan lid van het grootste kunstnetwerk van Noord-Nederland en kunt op die manier jouw werk tentoonstellen en bezoekers werven voor je evenement(en). Je kunt er ook voor kiezen om je profiel onzichtbaar te houden.

Wil je entreekaarten kopen voor een voorstelling of concert? Dan hoef je geen account aan te maken. Het bestellen van tickets gaat eenvoudig via een extern ticketingsysteem. Dit wijst zich vanzelf op de pagina van de voorstelling of het concert.

Voordelen van het account

Met een VRIJDAGaccount:

 • Kun je je snel en eenvoudig inschrijven voor een cursus, workshop of opleiding;
 • Zet jezelf als amateurkunstenaar op de kaart en kun je bezoekers werven voor jouw evenementen, zoals exposities of optredens;
 • Word je lid van het grootste kunstnetwerk van Noord-Nederland!

Om online entreekaarten te kopen of je in te schrijven voor een activiteit bij VRIJDAG is een account vereist. Daarbij is het verplicht om je geboortedatum in te vullen. Die hebben we nodig voor de cursusadministratie, omdat de prijs afhankelijk is van je leeftijd. Voor bestellingen van tickets gebruiken we de geboortedatum niet, maar is het is verplicht veld, omdat anders de cursusadminstratie niet goed verloopt. Er is maar één type account.

We werken aan de mogelijkheid om per bestelling van tickets de noodzakelijke persoonsgegevens in te vullen, zonder een account aan te maken. Overigens kun je ook bij de Stadsschouwburg of Oosterpoort geen kaarten bestellen zonder een account aan te maken.

Inschrijven via een papieren formulier

Wil je geen account aanmaken, dan kun je je ook inschrijven voor een activiteit met een formulier dat je aan de Walstraat of aan de Sint Jansstraat kunt afhalen.

Tickets kopen aan de kassa

Je kunt ook tickets kopen aan de receptie van VRIJDAG Sint Jansstraat 7. Op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Voorverkoop tickets aan de kassa

Je kunt ook vooraf tickets kopen aan de receptie van VRIJDAG Sint Jansstraat 7. Op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.

En natuurlijk aan de kassa, kort voordat de voorstelling of het concert plaatsvindt. Het kan zijn dat de kaarten dan zijn uitverkocht.

Helaas is restitutie van gekochte tickets is niet mogelijk. Dit geldt voor zowel e-tickets als gekochte kaarten op locatie. 

Lessen

Wanneer je instrumentale les of zangles neemt, kies je nu eerst hoeveel tijd je aan muziekles wilt en kunt besteden: 15, 20 of 30 minuten les per week. Daaraan hangt een prijskaartje. Kies je voor 15 minuten les per week dan kun je, als je individuele les wilt, ook eens per 2 weken een half uur les krijgen of eens per maand een uur. Is er iemand anders die hetzelfde wil als jij, dan kun je samen elke week een half uur les krijgen. Als er vier mensen zijn die graag samen leren, kun je met zijn vieren een heel uur per week les krijgen. Het werkt ook zo als je uitgaat van 20 of 30 minuten les per week. Hoe je het aanpakt, bespreek je met je docent en is afhankelijk van de wens en de mogelijkheden om samen te spelen en de lesvorm die jou zelf het meeste oplevert met het oog op jouw eigen leerproces.

Bij afwezigheid van een docent wordt de les zo mogelijk vervangen. In overleg met docent en cursisten kan ook besloten worden een uitgevallen les op een later tijdstip in te halen.

Voor muziek en vocale lessen geldt dat je recht hebt op minimaal 35 lessen als je een jaarcursus volgt en daarbij wekelijks les hebt. Krijg je, door afwezigheid van de docent, minder dan 35 lessen, dan ontvang je voor elke uitgevallen les restitutie van het lesgeld. Heb je eens per twee weken les, dan geldt deze regel naar rato.

 

Ben je ziek of kun je door een andere oorzaak niet deelnemen aan de les? Meld je dan voor aanvang van de les telefonisch af via: 050 3051400

Verhindering van de cursist geeft geen recht op restitutie of het volgen van een extra les.

Tijdens de vakanties vervallen de reguliere lessen. De eerste zaterdag van elke vakantie wordt er wel gewoon les gegeven. Let op onze website, want er zijn regelmatig speciale vakantieactiviteiten.

Vanaf september 2017 is er een vernieuwd muziekprogramma bij VRIJDAG. Samen leren staat centraal. De prijs van samenspel-activiteiten is standaard laag, zodat samenspelen voor iedereen binnen bereik is.

Alle nieuwe cursisten schrijven zich voor het Muziekpakket. Daarbinnen mag je gratis meedoen aan alle bands, orkesten, ensembles en koren, gratis deelnemen aan 3 lab-weken (projectweken) en gratis gebruik maken van oefenruimtes. Natuurlijk is ook instrumentale les onderdeel van het pakket.

Jazeker, je kunt bij ons een oefenruimte gebruiken bij de VRIJDAG aan de Sint Jansstraat 7. Voor leerlingen met een Muziekpakket is dat gratis.

Klik hier voor de prijzen voor oefenruimtes en de manier waarop het werkt.

Ja, een proefles is gratis.

Vragen stellen

Cursusaanbod

Heb je een vraag over het activiteitenaanbod, de inhoud van een cursus, of een cursus doorgaat et cetera?

Stuur een e-mail naar doen@bijvrijdag.nl of bel 050 3051400

Algemene vragen, parkeren, ziekmelden

Mail naar receptie@bijvrijdag.nl of telefoon 050 3051400

Feestje organiseren

Je kunt leuke feestjes organiseren bij VRIJDAG. Mail naar feestje@bijvrijdag.nl of bel 050 3051400

Amateurkunst en Pop Groningen

Mail naar receptie@bijvrijdag.nl of telefoon 050 3051400

Prijzen en betaling

De prijs van een cursus is vermeld bij de cursus op de site. Betaling is mogelijk d.m.v.:

 • automatische incasso
 • contante betaling of pin (werkdagen 9.00 - 17.00 uur bij de receptie aan de Walstraat of de Sint Jansstraat)
 • overschrijving van het cursusgeld kan op: rekeningnummer NL52 RABO 0148 8450 37 t.n.v. VRIJDAG onder vermelding van het factuurnummer en de naam van de cursist.

Bij een betalingsachterstand nemen we een nieuwe inschrijving niet in behandeling en kan je de toegang tot de lessen worden ontzegd.

 • Betalen in termijnen is alleen mogelijk als je gebruik maakt van automatische incasso.
 • Cursussen en workshops van vijf weken of minder moeten in één keer worden betaald.
 • Cursussen van ten minste zes weken kunnen in termijnen worden betaald. Het aantal termijnen hangt af van het aantal maanden dat de cursus duurt.

Uitleg termijnen automatische incasso

Betaal jij in termijnen door middel van automatische incasso? De betaaltermijnen (incasso) en het bedrag per termijn dat je betaalt, worden verdeeld over het aantal maanden in de periode zolang de cursus of les duurt.

Mocht je nog vragen hebben – neem dan gerust contact op met de financiële administratie, financieel@bijvrijdag.nl.

In de cursusprijzen voor beeldende kunst zijn materialen inbegrepen. In bijzondere omstandigheden, of bij meer dan gemiddeld gebruik, brengt VRIJDAG extra materiaalkosten in rekening.

Provincie Groningen

Stichting Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Gezinnen met inkomsten rond het bijstandsniveau of iets daarboven, kunnen bij Stichting Leergeld informatie opvragen omtrent het verkrijgen van financiële steun ten behoeve van culturele vorming. Zie de website van Stichting Leergeld. 

Stad Groningen

In de stad is het Jeugdcultuurfonds het aanspreekpunt!

Voor mensen met een Stadjerspas sleutelhanger staan er speciale aanbiedingen op Stadjerspas.nl. Vooral korte activiteiten die (bijna) gratis zijn en een standaard korting van €20,- op een cursus of workshop. Ook is er €5,- korting op één theatervoorstelling of concert per jaar.

Bij VRIJDAG staat samenspelen voorop! We bieden verschillende manieren aan om bij ons muziekles te volgen. Het overzicht van alle prijzen vind je hier: Tarieven muziekles.

Muziekpakket

Instrumentale lessen worden vanaf nu aangeboden binnen het Muziekpakket. Binnen dit pakket krijg je instrumentale les, mag je onbeperkt meedoen aan alle samenspel-activiteiten én gratis repeteren in onze oefenruimtes. Elk lesjaar bestaat uit 10 maanden.

Tot 21 jaar kost het Muziekpakket € 40,00. Vanaf 21 jaar kost het Muziekpakket € 60,00.

Muziekles zonder Muziekpakket

Buiten het Muziekpakket om kunnen we muzieklessen aanbieden tegen het reguliere tarief van één euro per minuut. Dus wil je een half uur individueel les per week, dan betaal je per les 30 euro (120 euro per maand). Neem hiervoor contact op via doen@bijvrijdag.nl.

Muziek Instap

Speciaal voor kinderen van 7-12 jaar zijn we gestart met een nieuwe route: Muziek Instap. Met Muziek Instap krijg je dezelfde voordelen als het Muziekpakket, alleen betaal je hiervoor slechts 25 euro.

Het kan zijn dat je de rekening nog niet gezien hebt en je afvraagt waar hij blijft. Of waarom er nog geen automatische betaling is afgeschreven. Mocht je hierover vragen hebben, neem dan gerust contact op met de financiële administratie via financieel@bijvrijdag.nl.

Profiel aanmaken op de website

Iedereen die een account aanmaakt op bijvrijdag.nl kan dat profiel openbaar maken, ofwel publiceren. Standaard zijn accounts onzichtbaar, om de privacy te beschermen. Je moet bewust een vinkje aanzetten om je profiel openbaar te maken. Zie de eerste vraag, op de plaats waar je jouw gegevens invult: publiek profiel ja/ nee.

Uitgebreide uitleg over openbaar profiel aanmaken, evenement op de agenda zetten, eigen werk tonen.