Over Vrijdag

Wij zijn VRIJDAG

VRIJDAG is het huis van de amateurkunst voor Groningen. VRIJDAG ondersteunt en stimuleert kunst maken in de vrije tijd in stad en provincie. We zijn in 2014 ontstaan uit een fusie tussen het Kunstencentrum Groningen en de Stedelijke Muziekschool Groningen; VRIJDAG is zo een jonge organisatie met een schat aan ervaring. VRIJDAG is een creatieve broedplaats waar je altijd buiten de lijntjes kleurt.

Onze visie

De moderne samenleving vergt een doorlopende zoektocht naar culturele identiteit. Kunst maken helpt je bouwen aan die identiteit, doordat je talenten ontdekt en grenzen verlegt. Door kunst te maken ontwikkel je daarnaast eigenschappen die je deze eeuw nodig zult hebben: de zogenaamde 21st century skills. Samen kunst maken heeft positieve maatschappelijke effecten die doorklinken ver buiten het cultureel domein.

Meer over onze visie op kunst maken en onze positie in de Groningse samenleving lees je terug in Route naar de Toekomst.

Onze missie

VRIJDAG geeft mensen een taal en de instrumenten om hun eigenheid te helpen vormen én te uiten met lichaam, woord, vorm, kleur, lijn en klank. VRIJDAG is een plaats van ontmoeting en samenspel, van leren en presenteren. VRIJDAG is laagdrempelig en bereikbaar voor iedere Groninger.

Onze waarden

We hanteren vier kernwaarden die ons kenschetsen en als het ware de pijlers van het huis van de amateurkunst vormen. Deze vier waarden dragen we actief uit, zowel intern als extern:

  1. We zijn professioneel;
  2. We doen alles samen;
  3. We zijn uitdagend;
  4. Plezier vormt de basis.

Onze diensten en producten

In de gemeente Groningen bieden we beeldende kunst, theater en muziek en in toenemende mate interdisciplinaire projecten aan onder de noemer Maak het bij VRIJDAG. Deze cursussen en workshops zijn door tal van subsidieregelingen laagdrempelig beschikbaar voor alle Groningers; iedereen kan bij VRIJDAG in zijn vrije tijd kunst maken. Begin bij ons en ga waar je wilt!

In de provincie Groningen ondersteunen we amateurkunstenaars en –gezelschappen met advies, presentatieplekken en een groeiend online netwerk onder de noemer Vraag het aan VRIJDAG. We organiseren festivals, kennissessies, netwerkbijeenkomsten, workshops en nog veel meer.

Ons jaarverslag biedt een overzicht van al onze activiteiten voor zowel aanbod als ondersteuning. Lees hier het jaarverslag 2017.

Onze organisatie

VRIJDAG is de grootste culturele werkgever van Noord-Nederland. Onze kunstenaar-docenten en adviseurs vormen het hart van onze organisatie. Zij werken momenteel nog verspreid over drie locaties in de stad Groningen en in toenemende mate op locatie, of overal online.

Meer weten? Vraag het aan VRIJDAG!