Vrijdag - Open Jazz Session (ook voor beginners) 12+

Open Jazz Session (ook voor beginners) 12+
Gratis

Bijzonderheden

Elke maandagavond, m.u.v. vakanties en feestdagen. Aanmelden is niet nodig. Vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd.

English version below!

Samen improviseren, naar elkaar luisteren en er iets moois van maken. Iedere bezoeker, ongeacht niveau of invalshoek, is welkom om mee te spelen of zingen. Deze Open Jazz Sessie bij VRIJDAG staat daarmee in de wereldwijde traditie van vrije inloop.

Het muzikale initiatief wordt zoveel mogelijk aan de deelnemers zelf overgelaten. Betrekkelijk eenvoudig traditioneel Jazz-repertoire is het uitgangspunt, het 557-book wordt daarvoor gebruikt maar uitstapjes kunnen worden gemaakt.

Je hoeft je niet van te voren aan te melden. Bij veel deelnemers wordt gerouleerd. Piano, drums, versterkers en zanginstallatie zijn aanwezig.

Open sessie betekent vrij entree. Regelmatige deelnemers wordt verzocht een bijdrage over te maken.

English

Improvise together, listen to eachother and create great music. Every visitor, no matter skill level or playing style, is welcome to play or sing along. This Open Jazz session at VRIJDAG stands in the world wide tradition of free entrance sessions.

The musical initiative is with to the participants as much as possible. Relatively simple traditional Jazz repertoire is the starting point, the 557 book is used for this purpose, but trips can be made.

You do not have to register in advance. When many people are participating, you'll sometimes have to wait for your turn. Piano, drums, amplifiers and vocal-mics are available.

Open session means free entrance. Regular participants are requested to contribute a voluntary contribution.

Bert van Erk

docent

Alle doelgroepen Alle niveaus
Sint Jansstraat 7
maandag 29 okt 18
21.00 - 23.00 uur
gratis