Cultuur in de klas

Advies
VRIJDAG Cultuureducatie adviseert en ondersteunt scholen en culturele instellingen bij cultuuronderwijs in Stad Groningen. Ook stimuleren wij samenwerkingsverbanden tussen culturele instellingen en scholen. Kijk voor advies op www.vrijdagcultuurclick.nl 

CultuurClick Groningen en VRIJDAG Cultuureducatie hebben besloten vanaf 1 april 2016 de ondersteuning van cultuuronderwijs (kennisdeling, advisering, scholing, projecten) in stad en provincie gezamenlijk te organiseren en uit te voeren. Dat doen we onder een nieuwe naam en een nieuw logo: VRIJDAG-CULTUURCLICK, expertisecentrum cultuuronderwijs Groningen.

Nascholing voor leerkrachten
VRIJDAG heeft aanbod op het gebied van nascholing voor leerkrachten. We hebben bijvoorbeeld Meesters in de Kunst en een training IKM voor leerkrachten.

Workshops voor leerlingen

VRIJDAG organiseert diverse workshops (op maat of via De Kunstwinkel) voor het basis- en voortgezet onderwijs. Wij beschikken over de beste werkplaatsen voor alle technieken én over een team van professionele kunstenaars en vakdocenten. De inhoud van onze workshops sluit goed aan bij de thema's, onderwerpen of lessen waar je op school mee bezig bent.

Wil je meer weten over het aanbod voor cultuureducatie bij VRIJDAG, neem dan contact op via cultuureducatie@bijvrijdag.nl of bel met Suze Oude Munnink 050 3051477.

Nieuwsbrief VRIJDAGCULTUURCLICK
Wil je op de hoogte blijven van cultuureducatie? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief via anja.vink@cultuurclickgroningen.nl