Onderwijs en culturele instellingen

VRIJDAG Cultuureducatie informeert, adviseert, ondersteunt, verbindt en stimuleert scholen en culturele instellingen bij cultuuronderwijs in Stad Groningen. VRIJDAG Cultuureducatie: expertisecentrum cultuuronderwijs Groningen. Op zoek naar een cultuuraanbieder in Groningen? Kijk dan in onze projectenbank!

Wij streven er naar vraag en aanbod op een constructieve wijze bij elkaar te brengen en op termijn duurzame samenwerkingsverbanden tussen culturele instellingen onderling en tussen scholen en culturele instellingen te bewerkstelligen. Dit doen wij onder andere door verschillende partijen aan elkaar te koppelen onder de noemer Coproducties.

Donderdag bij VRIJDAG

VRIJDAG Cultuureducatie organiseert iedere derde donderdag van de maand een laagdrempelige bijeenkomst voor het onderwijs met aandacht voor onze netwerken en actuele thema's, genaamd: Donderdag bij VRIJDAGMeer over donderdag bij VRIJDAG.

Cultuureducatie met Kwaliteit

VRIJDAG Cultuureducatie is betrokken bij Cultuureducatie met Kwaliteit. Kijk voor meer informatie op de site van CMK Groningen. Wij bemiddelen tussen vraag en aanbod, adviseren bij de vormgeving en implementatie van het cultuurprogramma voor scholen en bij de productontwikkeling voor culturele ondernemers.

Deskundigheidsbevordering

ONDERWIJS
Voor schooljaar 2016-2017 maakt VRIJDAG Cultuureducatie een gevarieerd en passend aanbod op het gebied van deskundigheidsbevordering. Enkele voorbeelden: de ICC-training met keuzemodules, Training muziekonderwijs IKM  en Meesters in de Kunst. We presenteren hier ook het aanbod op dit gebied van alle culturele instellingen in stad en provincie groningen.

Blijf op de hoogte via de Nieuwsbrief VRIJDAG Cultuureducatie: geef je op via cultuureducatie@bijvrijdag.nl

Projectenbank

Het aanbod van culturele aanbieders vind je in de projectenbank van www.cultuuronderwijsgroningen.nl.

Vragen? Mail naar cultuureducatie@bijvrijdag.nl of kijk op deze site voor informatie over cultuuronderwijs een aanbod van culturele aanbieders.