profiel foto van Gronings shantykoor              de Hunzevaarders

Gronings shantykoor de Hunzevaarders

Als Gronings Shantykoor de Hunzevaarders zijn wij sinds februari 1999 een club van enthousiaste mensen die met veel plezier elke week middels de repetities bezig zijn om ons de gekozen liederen eigen te maken.
Ons repertoire bestaat natuurlijk uit shanties, de liederen die vroeger op de grote zeilschepen werden gezongen om het werk gemakkelijker te maken, maar ook maritieme en zeemansliederen staan op ons programma.
De gekozen naam werd ontleend aan het riviertje de Hunze die ons (hoewel allang niet meer bevaarbaar) herinnerd aan de roemrijke tijden dat de stad Groningen nog een belangrijke handelsstad was en waar de schepen vanuit veel Hanzesteden, vooral rondom de Oostzee, afmeerden om hun lading te lossen.
Ons repertoire wordt meestal meerstemmig gebracht en we zingen in verschillende talen waaronder natuurlijk ook in het Gronings. Het repertoire wordt tijdens onze wekelijkse repetities regelmatig verbeterd en uitgebreid. Ons koor staat onder leiding van Martin van der Hurk en sinds enige tijd wordt het koor ondersteund door 2 vrouwelijke accordeonisten waarmee wij allemaal heel blij zijn.
Alle inspanningen die wij doen tijdens de repetitieavonden leiden er toe dat wij datgene wat wij geleerd en geoefend hebben aan de buitenwereld kunnen laten horen.
Ongeveer 25 keer per jaar treden wij op en daaronder zijn vaak zorgcentra die een beroep op ons doen. Met grote inzet en veel plezier brengen wij hen, met een steeds wisselend programma, gezellige momenten.
Het is steeds weer een feest als wij als koor zingen voor een publiek dat enthousiast meezingt en mee klapt.
Voor een heel ander publiek vergezellen wij al vanaf onze oprichting - jaarlijks - Sinterklaas bij zijn intrede in onze stad en ook zingen wij met trots bij de tewaterlating van een nieuw schip en nemen wij, daar waar mogelijk, ook deel aan landelijke of buitenlandse evenementen.

Informatie over de Hunzevaarders kunt u
Opvragen bij onderstaand contact adressen:
Info@dehunzevaarders.nl
postmaster@dehunzevaarders.nl
webmaster@dehunzevaarders

Boekingen: Leo van der Kley
Telefoon:0594-51589350-5773116
Mobiel: 06-22977778
Email:info@dehunzevaarders.nl

Werk van Gronings shantykoor de Hunzevaarders

4 koren concert

Zomerwelvaart 2016