Wint jouw gemeente de BNG Cultuurparticipatie prijs?

03 april 2018

Wint jouw gemeente de BNG Bank Cultuurparticipatieprijs? Dit jaar wordt deze prijs voor het eerst uitgereikt aan een gemeente die zich onderscheid op het gebied van cultuurparticipatie, zowel in beleid als uitvoering. De prijs is €15.000,-, een filmverslag én het predicaat Beste Cultuurparticipatiegemeente van Nederland. Aanmelden kan t/m 15 april!

Klik hier om jouw gemeente aan te dragen

Doel BNG Bank Cultuurparticipatieprijs

Het doel van de BNG Cultuurparticipatieprijs is om goede voorbeelden te delen en in de spotlights te zetten van gemeenten die zich onderscheiden met concrete projecten, organisaties of initiatieven op het gebied van cultuurparticipatie die aansluiten bij hun beleid, en daardoor andere gemeenten, organisaties en initiatieven te inspireren tot nieuwe vormen en impulsen voor cultuurparticipatie.

Criteria

Het gemeentelijk beleid kan op verschillende manieren zichtbaar worden. Bijvoorbeeld: de organisatie, het project of initiatief:

  • zorgt ervoor dat kunstbeoefening/cultuurparticipatie en het plezier zichtbaar zijn in de lokale omgeving
  • bereikt nieuwe en meer diverse doelgroepen als deelnemer of publiek
  • stimuleert innovatieve vormen van kunstbeoefening of vormen die in het algemeen minder zichtbaar zijn
  • legt verbindingen of werkt samen met andere organisaties en initiatieven binnen en/of buiten de cultuur
  • draagt bij aan de creatieve ontwikkeling van mensen en aan de leefbaarheid in de omgeving
  • draagt bij aan andere waardevolle doelstellingen voor de gemeente.

Deze criteria hebben de bedoeling om richting te geven niet om uitsluitend te zijn. Kernvraag is hoe de organisaties, projecten of initiatieven een positieve impact hebben op de (amateur)kunstbeoefening in de gemeente en de doorwerking daarvan op de lokale omgeving en hoe dit samenhangt met het beleid met de gemeente.

terug naar overzicht