Verenigingen in het Hogeland: bijeenkomst privacy wetgeving

29 maart 2018

Bericht van onze samenwerkingspartner Steunpunt Vrijwilligerswerk Hogeland:

Hierbij nodigen wij alle besturen en geïnteresseerden van vrijwilligersorganisaties uit de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond uit voor de informatiebijeenkomst over de nieuwe privacywetgeving (AVG).

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing en vanaf deze datum geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. Deze verordening geldt ook voor vrijwilligersorganisaties.

Dus sport- en muziekverenigingen, cultuurorganisaties, musea, belangenorganisaties, buurtinitiatieven, zorgorganisaties enz. zullen passende maatregelen moeten nemen rond het bewaren en beveiligen van persoonsgegevens. Gegevens van leden, cliënten en deelnemers maar ook van de eigen vrijwilligers.

Een reden voor de Steunpunten Vrijwilligerswerk in de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond (BMWE) om op dinsdag 17 april 2018 een informatiebijeenkomst over deze nieuwe wetgeving voor gegevensbescherming  te organiseren. 

Tijdens deze bijeenkomst zal dhr. Peter Apol, Functionaris Gegevensbescherming voor de BMWE gemeenten, informatie geven over de wetgeving en de verplichtingen voor vrijwilligersorganisaties. Verder krijgen vrijwilligersorganisaties tips hoe de organisatie AVG-bestendig gemaakt kan worden en is er gelegenheid voor het stellen van vragen.

De informatiebijeenkomst is van 20:00 uur  tot 21:30 uur en wordt gehouden in De Blauwe Schuit, Warfstraat 1 te Winsum. De zaal is vanaf 19:30 uur open.

Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan t/m 15 april a.s. via het mailadres steunpuntvrijwilligerswerkwinsum@demarne.nl  

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Mochten er vragen zijn over deze bijeenkomst of vrijwilligerswerk, dan hoor ik het graag. Ik hoop u te mogen begroeten op 17 april!

 

Een vriendelijke groet,

Esther Pleizier

Steunpunt Vrijwilligerswerk De Marne & Winsum

Ubbo J. Mansholtplein 2

9951 BX Winsum

06 22455673

steunpuntvrijwilligerswerkwinsum@demarne.nl

www.vrijwilligersgroningen.nl

 

Werkzaam op maandag, woensdag en vrijdag

terug naar overzicht