uitnodiging: Succesvolle integratie van nieuwkomers in het Westerkwartier

20 maart 2018

Onze partnerorganisatie Vrijwilligerswerk Groningen organsieert op 10 april een bijeenkomst die voor de amateurverenigingen en -organisaties in het Westerkwartier interessant is. De informatie over deze bijeenkomst delen we graag met jullie.

Geachte organisatie in het Westerkwartier,

Hierbij nodig ik u uit voor de bijeenkomst 'Succesvolle integratie van nieuwkomers in het Westerkwartier' op dinsdag 10 april 2018  van 17.00 uur tot ca. 19.30 uur in Zaal Balk te Zuidhorn,  de Gast 39 te Zuidhorn.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de Steunpunten Vrijwilligerswerk in het Westerkwartier in samenwerking met VluchtelingenWerk Zuidhorn en Centraal Meldpunt Migranten Leek, Marum en Grootegast.

Nieuwkomers in de Westerkwartiergemeenten willen graag integreren in de samenleving door zich de Nederlandse taal eigen te maken, een opleiding te volgen, werk te vinden of als vrijwilliger aan de slag te gaan. Vrijwilligersorganisaties geven aan steeds meer behoefte te hebben aan helpende handen om de organisatie draaiende te houden en activiteiten mogelijk te maken. Met de bijeenkomst hopen de organisatoren de vraag naar en het aanbod van vrijwilligers dichter bij elkaar te brengen. Het programma voor de avond ziet er als volgt uit:

Programma

16.30 - 17.00 uur             Inloop

17.00 - 17.10 uur             Welkom

17.10 - 17.40 uur             Workshop van Maarten Koekkoek, coach en docent Interculturele Communicatie aan de Hanzehogeschool Groningen.

Dhr. Koekkoek zal kort ingaan op de invloed van cultuur op onze aannames, overtuigingen en gedrag en hoe verschillen overbrugd zouden kunnen worden.  

17.45 - 18.30 uur             Soepbuffet met broodjes

18.30 - 19.15 uur             Rondetafelgesprekken waarbij vrijwilligersorganisaties o.a. hun ervaringen rond het werken met nieuwkomers kunnen delen en eventuele ondersteuningsvragen kunnen aangeven.

19.15 – 19.30 uur            Presentatie van het mentorenproject KANS 050

 

Aanmelden

De bijeenkomst is voor bestuursleden van vrijwilligersorganisaties, vrijwilligers die de taak hebben om vrijwilligers te werven en vrijwilligerscoördinatoren uit de gemeenten Leek, Marum, Grootegast en Zuidhorn.

Aanmelden kan tot 4 april a.s. via steunpuntwelzijn@swgz.nl en aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Deze avond wordt mede mogelijk gemaakt door Link 050 en KANS 050. Graag meer informatie over de avond? Neem gerust contact met me op.

Ik hoop u te mogen begroeten op 10 april!

Een vriendelijke groet,

Esther Pleizier

Vrijwilligerswerk Zuidhorn

www.vrijwilligersgroningen.nl

0594 504711

terug naar overzicht