160714 Juichende Mensen 1140x 500

Toekenning subsidie provincie Groningen voor VRIJDAG Amateurkunstondersteuning

14 juli 2016

Dinsdag 12 juli hebben het college van burgemeester en wethouders van de gemeente en gedeputeerde staten van de provincie Groningen hun concept uitvoeringsprogramma’s cultuur gepresenteerd.

Het verheugt ons zeer dat de provincie heeft besloten ons het vertrouwen te geven dat we de komende jaren weer de steunfunctie amateurkunst mogen uitoefenen. Popgroningen is onderdeel van deze steunfunctie. De gemeente is wederom voornemens VRIJDAG structureel te financieren, waarbij de steunfunctie amateurkunstondersteuning en Popgroningen onderdeel zijn van de Basissubsidie.

In november 2016 stelt de gemeenteraad van Groningen het uitvoeringsprogramma 2017-2020 vast. Het uitvoeringsprogramma van de provincie gaat ter informatie naar Provinciale Staten.

terug naar overzicht