Foto Inspiratiebijeenkomst 2

Terugblik inspiratiebijeenkomst Kunst en Cultuur in de wijken van Groningen

19 november 2018

Door: Hannelore Duynstee, projectleider VRIJDAG

Op dinsdag 13 november vond in wijkcentrum Het Dok in Lewenborg de eerste inspiratiebijeenkomst Kunst en Cultuur in de wijken van Groningen plaats. En we kunnen terugkijken op een geslaagde, bruisende dag!  

VRIJDAG gaat de komende jaren de wijken in. Niet om cursussen aan te bieden, maar om meer mensen in contact te brengen met kunst en cultuur. VRIJDAG amateurkunstondersteuning gaat de wijk in om vragen en wensen op te halen, door sterker te maken wat er al is en door mensen met elkaar te verbinden. Daarvoor werken we nauw samen met gemeente, wijkorganisaties, bevlogen bewoners en kunstprofessionals. En om hen te laten ervaren welke impact kunst en cultuur op de leefbaarheid van een wijk kan hebben, hebben we een aantal sprekers uitgenodigd en waren de aanwezigen in de gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Saskia Noordhuis (Noordje, Amsterdam) begon ooit in Amsterdam Noord met een kleinschalig kunstproject en heeft inmiddels een fysiek gebouw, op kunstzinnige wijze ingericht, met een interactieve entree, waar Noordjes Schrijflab zich bevindt. Hier worden door kinderen onder deskundige begeleiding verhalen geschreven en wordt tegelijkertijd ook huiswerk gemaakt.  

Sikko Cleveringa (CAL XL) deelde zijn ervaringen als programmaleider binnen de sociaal artistieke praktijk. Hij voerde een vurig pleidooi voor het leggen van lange lijnen (in de tijd) waar het om kunst en cultuur in de wijken van een stad gaat. Daarvoor zijn bevlogen aanjagers nodig en kunstenaars die vanuit hun artisticiteit als vanzelfsprekend kunnen werken in het maatschappelijke domein. 

Geertje Smeding (Groninger Museum) vertelde over het familieproject dat zij heeft gerealiseerd in de wijk Vinkhuizen in Groningen. Zij trok de wijk in, sprak met bewoners, zorgde dat ze er met haar workshopsmaterialen was op de plekken en momenten waarop families er waren. Kunstenaar Esli Tapilatu legde voor het Poster Portret Project van Capital of Happiness inwoners uit Vinkhuizen vast met de vraag wat hen gelukkig maakt. Alle families uit Vinkhuizen werden uitgenodigd om naar de speciale familiedag in het Groninger Museum te komen en dat was een groot succes. De gemaakt portretten zijn nog steeds te bewonderen in de entree van het museum. 

Karin Noeken (De Wijk De Wereld) trok afgelopen seizoen de wijken Paddepoel en Selwerd in en maakte met de bewoners een voorstelling waarin de verhalen uit de wijk centraal stonden. Ook studenten van het Noorderpoort College werden hierin betrokken. Mensen kwamen erachter dat ze vlakbij elkaar woonden zonder elkaar te kennen, nieuwe initiatieven ontstonden, zelfs nieuwe banen werden gecreëerd. Ahmad Abdulwahab, een Syrische bewoner, maakte zijn eigen choreografie en danste deze tijdens de bijeenkomst. Hij heeft na De Wijk De Wereld aangeklopt bij NNT/ Club Guy&Roni met de vraag of hij onder hun dak zou kunnen werken. Inmiddels heeft hij 35 mensen uit Syrië verzameld die in wisselende samenstelling dagelijks met kunst aan het werk zijn in de Machinefabriek. 

Tijdens de lunch zochten mensen met concrete plannen elkaar op, soms ontstonden ook toevallige ontmoetingen die voor vervolg vatbaar bleken te zijn. De groep bestond uit wijkorganisaties, wijkbewoners,  kunstprofessionals, gemeenteambtenaren, onderwijsprofessionals en politici.  

Een aantal quotes uit de terugkoppeling: 

“Ik denk dat mensen er gelukkiger van worden wanneer ze het gevoel hebben ergens bij te horen en dat uiteindelijk een wijk er ook gelukkiger van wordt.” 

“Wij hebben als kunstinstelling sinds kort de focus meer op kwetsbare mensen en ik heb net een afspraak gemaakt met de opbouwwerker van het WIJ Team om het er met haar verder over te hebben. 

“Ik werk bij de gemeente Groningen en heb net gesproken met iemand van het WIJ team en van VRIJDAG. Wij willen binnenkort om tafel gaan met mensen van het gemeentebeleid, het WIJ team, VRIJDAG en Lentis. Om te kijken of we de in de ondersteuning die wij leveren aan mensen met een ondersteuningsbehoefte ook kunst en cultuur kunnen verwerken. Nu is de ondersteuning erg gericht op de indicatie en het medische vlak, wij vinden dat kunst en cultuur een belangrijk middel zijn om te helpen in de persoonlijke ontwikkeling.” 

“Er zijn zoveel mensen die niet makkelijk in contact komen met anderen, die zouden wij met onze creatieve tafels kunnen helpen. Bijvoorbeeld door te kijken naar mogelijkheden met betrekking tot vervoer. Door mensen aan elkaar te verbinden.” 

“We hebben het gehad over de rol van de kunstenaar, de social designer. Deze mensen moeten in een vroeg stadium betrokken worden om mee te denken over het traject. Waarbij de Fair Practice een belangrijk uitgangspunt moet zijn.” 

Het is duidelijk: de inspiratie was volop aanwezig!  De urgentie om kunst en cultuur meer in te bedden in de wijken is hier en daar zet iedereen graag zijn schouders onder. Het blijft niet bij deze bijeenkomst; graag geven we er een vervolg aan. Wil je op de hoogte gehouden worden, stuur mij dan een mailtje: hannelore.duynstee@bijvrijdag.nl 

Bekijk hier de foto's van de inspiratiebijeenkomst

 

 

 

terug naar overzicht