Muziek_inspiratiemiddag

Muziek op het Grunneger Hoogelaand, Inspiratiedag zaterdag 10 oktober

20 augustus 2015

Muziekhoogelaand -uitnodigingwerkatelier _500x 352
Muziek op het Grunneger Land

Op zaterdag 10 oktober 2015 is er een themamiddag Muziek op het Grunneger Land op het Hogeland College in Warffum. De middag wordt geleid door Arno van der Heyden. Ben jij werkzaam of geïnteresseerd in goed muziekonderwijs? Werk je bij de gemeente, in het onderwijs, kinderopvang, als ZZP’er of ben je op een andere manier werkzaam in de muziek, beleidsmatig of uitvoerend? En wil je graag een bijdrage leveren aan de visie muziekonderwijs 2020 voor de gemeenten Ten Boer, Winsum, De Marne, Loppersum, Appingedam, Delfzijl, Bedum of Eemsmond? Dan nodigen we jou van harte uit voor onze themamiddag ‘Muziek op het Grunneger Land’ op zaterdag 10 oktober in het Hogeland College te Warffum.

Van 13.30 – 16.00 uur organiseert de Muziekschool Hunsingo in samenwerking met CultuurClick Groningen en VRIJDAG amateurkunstondersteuning een thema middag met als doel samen de contouren voor goed muziekonderwijs 2020 neer te zetten met de achterliggende gedachte dat de nieuwe herindeling als kans kan worden gezien om anders samen te gaan werken. Hoe organiseren we dit samen? Welke knelpunten hebben we te beslechten?

De sessie die vooral bedoeld is voor politici, bestuurders, beleidsmakers, onderwijsleerkrachten, zzp’ers en muziekdocenten met netwerkmogelijkheden en andere geïnteresseerden met een passie voor muziek vindt plaats in het Hogeland College in Warffum waar die dag tevens een inspiratiedag talentontwikkeling muziek voor amateurmuzikanten van 7-21 jaar plaatsvindt. In het hart van talentvolle muzikanten hopen we elkaar te inspireren en enthousiasmeren.

Agenda

13.30
Inloop met koffie en muziek

14.00 
Start ‘Muziek op het Grunneger Hogeland’

  • Introductie gespreksleider en aanwezigen

  • Kaderzetting? Een presentatie met inspiratie momenten, begrippen, problematiek, verantwoordelijkheden landelijk/ provinciaal /gemeentelijk, binnen- en buitenschools

  • Visie? Een interactieve gezamenlijke formulering visie op muziekonderwijs  

  • Hoe organiseer je dat? Kans professionalisering door gemeentelijke herindeling, maar ook nieuwe organisatie van het veld nodig? Wat is hiervoor nodig? Welke knelpunten hebben we te beslechten?

  • Conclusie?

  • Wat doe je na afloop? Met wie ga je afspraken maken? Wat moet er opgepakt worden?

15.30
Ouders en talent: Een speciaal optreden door een talentvolle muzikant en het verhaal achter de ontwikkeling van dit talent door de ouder en het kind

16.00              
Afsluitend concert

Opgeven

Heb je interesse? Meld je dan voor 1 oktober aan via amateurkunst@bijvrijdag.nl en geef hierbij aan welke rol je momenteel vervuld of wenst te vervullen in het muziekonderwijs.

 

 

 

terug naar overzicht