Het KPN Mooiste Contact Fonds

11 januari 2018

Het KPN Mooiste Contact Fonds is in 2007 door KPN opgericht als een onafhankelijke stichting met als doel eenzaamheid in Nederland te helpen bestrijden en een bijdrage te leveren aan het voorkomen van sociaal isolement. Dat gebeurt door projecten te ondersteunen met de inzet van mensen, middelen en geld. Jaarlijks doneert KPN daarvoor een bedrag aan het fonds en krijgen alle KPN medewerkers de mogelijkheid om zich één dag per jaar als vrijwilliger voor het fonds in te zetten.

Criteria

Jaarlijks vindt de toe- of afwijzing van potentiële projecten plaats in oktober/november voor het jaar daarop. Om er zeker van te zijn dat uw project meegaat in de procedure is het van belang dat u uw project uiterlijk 1 augustus indient via mooistecontact@kpn.com.

De projecten van het KPN Mooiste Contact Fonds worden geselecteerd op basis van een aantal criteria:

  • Het project moet primair bijdragen aan de doelstellingen van het fonds, namelijk het bestrijden van eenzaamheid;
  • ICT moet instrumenteel en doorslaggevend zijn in het project; 
  • Het fonds werkt altijd samen met organisaties die specifieke kennis hebben van het onderwerp; 
  • Het project dient een nationaal bereik te hebben; 
  • Het project biedt KPN-vrijwilligers de mogelijkheid zich in te zetten.

Projecten

Het fonds was in 2007 initiatiefnemer van het project KlasseContact en is sindsdien daarbij betrokken. Het doel van dit project is om ernstig chronisch zieke kinderen in Nederland, die niet naar school kunnen, virtueel aan te sluiten op de klas. Het aantal langdurig zieke kinderen dat wordt geholpen met KPN KlasseContact groeit jaarlijks. Het streven voor 2015 is om ongeveer 1250 patiëntjes te verbinden met hun klas. Het uiteindelijke doel is om dat voor alle langdurig zieke kinderen te kunnen doen.

Daarnaast wijst het bestuur van het fonds jaarlijks twee projecten aan die gedurende tenminste zes maanden ondersteund worden. Uitgangspunt hierbij is dat het KPN Mooiste Contact Fonds betrokken is bij het opstarten van het project door de inzet van ICT, vrijwilligers en geld. Het project dient zich vervolgens op eigen kracht verder te ontwikkelen. 

ANBI-status

Het KPN Mooiste Contact Fonds heeft in 2014 de ANBI-status verkregen. Daarmee is het fonds een ‘algemeen nut beogende instelling’. Deze status geldt voor instellingen die zich voor minstens 90% inzetten voor het algemeen nut. Bovendien mag er geen winstoogmerk zijn. Deze status maakt het onder meer mogelijk dat het fonds zelf fondsen kan werven. Meer informatie is te vinden op anbi.nl.

Conform de ANBI voorwaarden en statuten kent de Stichting Mooiste Contact Fonds geen beloning voor bestuurders. Ook de onkosten van het bestuur worden door de bestuursleden zelf gedragen.

Download hier het Financieel verslag 2016 van het KPN Mooiste Contact Fonds

terug naar overzicht