Gezocht: gevorderde amateurzangers voor Plenum

03 april 2018

Plenum is een muzikaal initiatief waarbij 40 gevorderde amateurzangers meerstemmige koormuziek instuderen onder bezielende leiding van Peter de Groot in slechts één weekend tijd. Ben je tenor? Zing dan mee!

Traditiegetrouw wordt elk project afgesloten met een concert in de Martinikerk waarbij de toegang gratis is en het publiek aan het einde een vrijwillige bijdrage kan geven.

De afgelopen vijf projecten stonden in het teken van verschillende componisten. Zo bracht het projectkoor 40- stemmige Stem in Alium, gecomponeerd door Thomas Tallis (1552-1585) ten gehore in 2014, werd het programma in 2016 aan Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) toegewijd en vulde de Martinikerk zich in de zomer van 2017 met moderne klanken van de Scandinavische componist Ola Gjeilo.

Concert 2018

Op zondag 17 juni is het projectkoor wederom te horen in de Martinikerk. Ditmaal staat het programma in het teken van Josef Gabriel Rheinberger (1839-1901). Op het programma staan de adembenemend mooie mis in Es, Opus 109, bijgenaamd 'Cantus Missae' voor dubbelkoor, het ‘Abendlied’ en ‘Locust iste’ van Brucker. De mis in Es van Rheinberger is opgedragen aan paus Leo XIII als een protest tegen de idealen van de Ceciliaanse beweging in de 19 e eeuw, die Rooms Katholieke kerkmuziek een strikt liturgisch karakter wilde (terug)geven met voorbij gaan en zelfs afzweren van alle muzikaal-artistieke individualiteiten, om zodoende een puur declamatorisch helder ideaal te bereiken. Rheinberger wilde aantonen dat dit ideaal veel te rigide was en dat er met behoud van een hoogstaand artistiek-intellectueel idioom toch ook veel moois te bereiken was. Onmiddellijk vanaf de eerste noten pakt de mis op een manier die schatplichtig is aan het repertoire van de laat renaissancistische cori-spezzati (gediviseerde koren). In het kyrie pure antifonale polyfonie, in het gloria en credo veel syllabische, homofone passages, met hier en daar puur ‘word-painting’ (zo verafschuwd door de Cecilianen). Het Sanctus is van een engelachtige, etherische schoonheid, en het ontroerend opgezette Agnus dei krijgt aan het einde een bijna symfonische ontlading. Kortom: 100 % genieten, een genot, een feest, een echte zangers-mis!

Tenoren gezocht!

Plenum is specifiek nog op zoek naar tenoren voor dit prachtige project. Om de kwaliteit van het koor hoog te houden, ontvangen ze van een ieder die zich aanmeld graag tenminste een zang cv en het liefst ook nog een mp3 opname of iets dergelijks.

Meer weten? Neem contact op met Plenum en bekijk hun Facebookpagina.

terug naar overzicht