Logo Fonds Podiumkunsten 250

Fonds Podiumkunsten: bijdrage voor duurzame talentontwikkeling buiten de Randstad

13 januari 2017

Het Fonds Podiumkunsten roept op om plannen in te dienen voor activiteiten die kunnen bijdragen aan een duurzame talentontwikkeling buiten de Randstad. Voorstellen moeten een aanvulling zijn op wat reeds regionaal aanwezig is en ruimte bieden aan verschillende partners (ook uit verschillende disciplines) om hun eigen activiteiten langjarig te verbinden met elkaar en die van anderen. Naast voorstellen voor ontwikkeltrajecten van talentvolle makers verwacht het Fonds daarom ook activiteiten die ondernomen zullen worden om de vergaarde kennis te borgen en te delen met derden.

De subsidie wordt in eerste instantie voor een jaar toegekend, met de mogelijkheid die (na een onbureaucratische toets) telkens met een jaar te verlengen tot 2021. Bij deze regeling wordt ook verwacht dat andere overheden de Fondssubsidie aanvullen.

De subsidietekst met meer informatie en het aanvraagformulier zijn naar verwachting half februari beschikbaar. De uiterste indiendatum is 5 april 2017. Het budget voor deze regeling bedraagt 500.000. Hou het Fonds Podiumkunsten in de gaten!

terug naar overzicht